Nieuws 23 februari 2017

Meld je aan voor het Landelijk Ouderpanel

De stem van ouders luider laten klinken in de wereld van onderwijs, jeugd(gezondheids)zorg, wetenschap, overheid en politiek. Dat is het doel van het Landelijk Ouderpanel, dat vandaag officieel van start gaat. Initiatiefnemers zijn de Stichting Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs.

Iedereen met kinderen tussen 0 en 18 jaar kan meedoen aan het online panel. Via een aantal grote onderzoeken en diverse korte peilingen of online discussies praten en denken ouders mee over opvoeden en onderwijs. 

“Voor ons werk zijn de ouders begin- en eindpunt”

Het panel is een initiatief van de Stichting Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs. Stichting Opvoeden.nl biedt betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid aan (aanstaande) ouders. “We zijn heel blij met deze samenwerking”, zegt Els Verkerk, directeur-bestuurder van de stichting. “Voor ons werk zijn de ouders begin- en eindpunt. We willen weten welke informatie zij nodig hebben en hen actief betrekken bij de ontwikkeling daarvan. We hebben daar ook goede ervaringen mee op kleinere schaal en willen met het landelijke panel nu doorpakken. Zodat we de werelden van wetenschap, professionals en ouders nog meer kunnen verbinden.”

Ouders & Onderwijs is het informatiepunt voor ouders over onderwijs. Directeur Peter Hulsen: “Naast informatiepunt voor ouders zijn wij ook gesprekspartner voor overheid en politiek. Door gezamenlijk een krachtig ouderpanel te starten kunnen wij deze rol nog beter vervullen en ouders actief betrekken. We nodigen ouders dan ook van harte uit om deel te nemen aan het panel en zo hun stem te laten horen.”

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over het Landelijk Ouderpanel vind je op Opvoeden.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met projectleider Marieke Boon (tel. 030-30 60 800). Ben jij of ken jij iemand die mee wil doen aan het Ouderpanel? Meld je dan direct aan

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.