Links

Deel dit met je netwerk

Ouders en jongeren over de GIZ methodiek

  • “Ik liep binnen met chaos in mijn hoofd. Nu heb ik zicht op wat mijn kind nodig heeft, en inzicht in alles wat ik toch goed doe. Voor mij is dit een enorme opluchting.” (ouder)
  • “Ik heb nu het gevoel dat we een gezamenlijk doel hebben – het welzijn van mijn kind. De GIZ werkwijze ervaar ik als heel positief.” (ouder)
  • “Toen ik naar het CJG stapte had ik het gevoel dat ik aan het falen was als ouder. Wim, mijn zoon van 15 jaar, deed het niet goed op school en ik gaf de schuld aan mezelf en aan mijn vechtscheiding. Met de GIZ methodiek zag ik op hoeveel gebieden het wel goed gaat, maar ook waarmee ik aan de slag wil.” (ouder)
  • “Ik vond het een super cool gesprek!” (jongen, 14 jaar)
  • “De schema’s zijn handig. Je leer er veel van.” (jongen, 16 jaar)
  • “Ik vind de driehoek heel leuk – heel overzichtelijk. Graag neem ik een kopie mee naar huis.” (jongen, 14 jaar, met autisme)
  • “Ik vind het leuk meer te weten over hoe ik aan het ontwikkelen ben en welke ondersteuning ik nodig heb. Ook dat iedereen ondersteuning nodig heeft. Ik ben ook blij met al mijn groene fiches. Ik voelde me de laatste tijd niet zo lekker maar nu zie ik dat het met heel veel dingen toch goed gaat met me.” (meisje, 14 jaar)