Achtergrond

De zorg voor jeugd is continu in beweging. Dit vraagt om een flexibele werkwijze waarmee je de zorgbehoefte snel en nauwkeurig in kaart brengt. De GIZ-methodiek geeft handvatten om ouders en jeugdigen meer regie te geven in dit proces. Hierdoor sluiten professionals aan bij de behoeften van een gezin en is er ook aandacht voor de krachten en kansen.

Ontwikkeling

De GIZ-methodiek is ontwikkeld in de periode mei 2011 – december 2014. De ontwikkelaars zijn Marjanne Bontje (GGD Hollands Midden) en Alison Sutton (Childrearing Matters). De ontwikkeling vond plaats in het kader van de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd Noordelijk Zuid-Holland. Hierbij is samengewerkt met het LUMC, TNO, de Haagse Hogeschool, praktijkprofessionals, ouders en jongeren, met steun van ZonMw. Sinds 2013 wordt de GIZ-methodiek toegepast in de praktijk. 

De GIZ-methodiek is het resultaat van het deelproject Samen Opletten. Dit project had als doel een werkwijze te ontwikkelen met de doelen:

  • het flexibel uitvoeren van het basistakenpakket binnen de JGZ;
  • het gezamenlijk taxeren van zorgbehoeften binnen de Centra voor Jeugd en Gezin;
  • het  in kaart brengen van zorg voor kinderen en gezinnen die aanvullende of complexe zorgbehoeften hebben;
  • het bevorderen van samenwerking met ouders en jongeren en andere professionals door eenheid van taal.

De GIZ-methodiek als resultaat van dit project is beschreven in een factsheet

Theoretische onderbouwing

De GIZ-methodiek is gebouwd op theorieën die afkomstig zijn uit de medische-, neurologische-, sociologische- en gedragswetenschappen. De meest belangrijke theoretische pilaren zijn:

  • de Self Determination Theory (Deci en Ryan);
  • determinanten van ontwikkeling (Bronfenbrenner);
  • de Ouderschapstheorie (Alice van der Pas);
  • de Handelingsgerichte Diagnostiek (Pameijer);
  • principes van positieve psychologie (Seligman).

Onderzoek naar de werkzaamheid tijdens de ontwikkeling toonde dat de methodiek door ouders en jeugdigen werd gewaardeerd met een 8 en een 9. Komende jaren lopen onderzoeken naar de effectiviteit en toepasbaarheid van de GIZ-methodiek.

Lees verder over de implementatie en borging van de GIZ-methodiek.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Bronwynn Sterkenburg

Telefoon: 06 - 53 97 52 68

E-mail: bsterkenburg@ncj.nl

“De schema’s zijn handig. Je leer er veel van.” (jongen, 16 jaar)