Adviescommissie OVS

De Adviescommissie houdt de inhoudelijke ontwikkelingen met betrekking tot (tijdige opsporing van) visuele stoornissen ten behoeve van de JGZ bij. Ook monitort zij de kwaliteit van cursussen en trainingen op het gebied van tijdige onderkenning van visuele stoornissen en stimuleert zij onderzoek, monitoring, evaluatie en effectmeting, op het terrein van de oog- en visusonderzoek. De Adviescommissie adviseert hierover het NCJ. De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en leden die op grond van hun expertise zijn benoemd op persoonlijke titel.

De Adviescommissie Opsporing Visuele Stoornissen bij het NCJ heeft de taken van de Stichting Tijdig Onderkennen van Visuele Stoornissen (TOV) overgenomen in 2012.

Voorzitter:

  • mevrouw drs. H.W.M. van Velzen - Mol, arts M&G

Leden:

  • mevrouw drs. H.M. van Minderhout, orthoptist/wetenschapper
  • mevrouw drs. T. Sjoerdsma, orthoptist
  • mevrouw drs. V. Iyer, arts M&G
  • mevrouw drs. J. Trieu, jeugdarts
  • mevrouw T. Beerens, Verpleegkundig Specialist 


Het NCJ ontwikkelde i.s.m. Stichting TOV de brochure Zicht op het zien van uw kind, ook in een versie voor leerkrachten.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon