Richtlijnen & Instrumenten

De jeugdgezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en instrumenten.

Deze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de JGZ.

JGZ Richtlijnen

Wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de JGZ.

Bekijk de richtlijnen

Ontwikkelings- onderzoek

Het NCJ bevordert en ondersteunt ontwikkelingsonderzoek in de JGZ.

Van Wiechenonderzoek
Baecke-Fassaert Motoriektest

Ben ik in Beeld?

Hierin maken JGZ-organisaties inzichtelijk hoe de definities 'In Beeld', 'In Zorg', 'Elders in Zorg' en 'Bereik' in de praktijk betekenis krijgen. Daarmee wordt een eenduidige interpretatie van deze definities en de daaruit voortvloeiende werkwijze bewerkstelligd.

Bekijk de publicatie


Schema O&O

Het schema Ontwikkelingsaspecten en Omgevingsinteractie (O&O) is bedoeld om JGZ-professionals richting te geven in de dialoog kinderen, jongeren en ouders. Het sluit aan op het Landelijk Professioneel Kader, waarin voor de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind de contacten met de JGZ zijn benoemd.

Bekijk het O&O schema

Preventie Wiegendood

Informatie en adviezen over Preventie Wiegendood zijn vanaf nu op nieuwe vindplaatsen ondergebracht. Hiermee wordt informatie over veilig slapen toegankelijker gemaakt voor ouders en professionals.

Lees meer over Preventie Wiegendood