JGZ Interventiebibliotheek

De interventiebibliotheek van het NCJ geeft informatie over erkende preventieve interventies die uitgevoerd (kunnen) worden door de JGZ. Deze interventies zijn door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld en erkend als theoretisch goed onderbouwd of effectief.
Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)
VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen door opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken, met aandacht voor positieve..
Vlaggensysteem
Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het Vlaggensysteem NL..
VoorZorg
VoorZorg richt zich op het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling. Verpleegkundigen bezoeken kwetsbare jonge aanstaande moeders thuis tijdens hun zwangerschap en in de eerste levensjaren van het kind. VoorZorg verbetert zwangerschaps- en..
Zwanger, bevallen, een kind
Zwanger, bevallen, een kind (ZBK) is een interventie bedoeld voor alle zwangeren en hun partners vanaf 20 weken zwangerschap. Het programma bestaat uit tien bijeenkomsten die worden geleid door een multidisciplinair team docenten: bewegingsdocenten,..