Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Petra Kletter adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 58 14
E-mail: pkletter@ncj.nl

Succesvolle online bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen kinderarmoede

vrijdag 26 juni 2020

Op maandag 15 mei organiseerden het NCJ en GGD GHOR Nederland een online bijeenkomst voor de aandachtsfunctionarissen kinderarmoede. Een fijne manier om in deze coronatijd toch met elkaar aan de slag te gaan met het thema armoede.

We hebben onder andere stilgestaan met elkaar bij de afgelopen periode. Vragen als: wat is je opgevallen tijdens corona, welke werkzaamheden zijn blijven liggen en wat heb je nodig om je werk goed te kunnen doen stonden centraal in het groepsgesprek wat we met elkaar hebben gevoerd.

Het viel de aandachtsfunctionarissen op dat het signaleren en bespreekbaar maken van armoede in coronatijd best een uitdaging is. Waar de één corona juist als haakje gebruikt om te vragen of men nog wel rond kan komen nu voor sommige mensen werkzaamheden wegvallen, vindt de ander het juist lastig dat er een stuk minder contactmomenten zijn geweest (of dat de contactmomenten die er waren via (video)bellen verliepen). De meeste aandachtsfunctionarissen pakken hun werkzaamheden langzaamaan weer op en leggen de focus met name op het contact met de scholen. Zo hopen zij een nieuw verwachte doelgroep die met kinderarmoede te maken heeft sneller in beeld te krijgen en ook de reeds bekende gezinnen in beeld te houden. In aanloop naar de zomervakantie zijn er mooie initiatieven gedeeld met elkaar wat gemeenten kunnen doen voor gezinnen in armoede. Bekijk deze initiatieven in de presentatie ‘Kwetsbare kinderen: hoe gaat het met hen in de zomervakantie?

De aandachtsfunctionarissen verwachten dat na de zomer de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen in armoede steeds zichtbaarder zullen worden. In Twente heeft een JGZ team een training gevolgd voor het bespreekbaar maken van armoede. Tips uit de training zijn gedeeld en kunnen ook voor anderen een inspiratie zijn om de komende periode mee aan de slag te gaan.

Naast het inspirerende groepsgesprek hebben we met elkaar ook stilgestaan bij een handreiking voor de JGZ op het gebied van armoede. Voor het onderwijs is een dergelijke handreiking reeds gemaakt door Divosa. De JGZ zou ook graag een soortgelijke handreiking hebben, deze ondersteunt de aandachtsfunctionarissen bij het signaleren, ondersteunen en samenwerken. We hebben wensen en behoeften in kaart gebracht. Nu is het zaak de financiering rond te krijgen. Afhankelijk van het krijgen van financiering wordt gestart met het schrijven van de handreiking. Dat de behoefte er is werd vandaag meer dan duidelijk.