Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Lieke van der Meulen adviseur
Telefoon: 06 - 13 13 64 99
E-mail: lvandermeulen@ncj.nl

Signaleer verstandelijke beperking vroegtijdig

dinsdag 22 september 2020

De meerwaarde van vroeg én integraal interveniëren krijgt binnen de jeugdhulpverlening steeds meer vaste grond onder de voeten. Ook de ondersteuning van een gezin met een licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd kind is gebaat met Integrale Vroeghulp.

In samenwerking met Vakblad VROEG schreef NCJ-adviseur Lieke van der Meulen het artikel ‘Signaleer verstandelijke beperking vroegtijdig’. Het artikel is verschenen in de derde editie 3-2020 van Vakblad VROEG, waar het thema 'verstandelijk beperkt' centraal staat. Je kunt het volledige artikel lezen via onderstaande link.

Bekijk ook eerdere artikelen over Integrale Vroeghulp die verschenen in edities van Vakblad VROEG:

2020

2019

Bestellen

Een los exemplaar van de nieuwe editie van Vakblad Vroeg (€ 10,00, incl. porto) is te bestellen via de website, klik hier. De prijs voor een abonnement is € 25,00 (Ned.) of € 30,00 (België), zie het aanmeldformulier. Kijk voor meer informatie over Vakblad Vroeg op: www.vakbladvroeg.nl.

Vragen en informatie

De landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp ligt bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Wil je weten hoe expertise voor het jonge kind (Integrale Vroeghulp) in jouw regio is georganiseerd of Integrale Vroeghulp zelf vormgeven? Neem dan contact op met landelijk adviseur Integrale Vroeghulp Lieke van der Meulen via 06 131 364 99 of lvandermeulen@ncj.nl.