Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Yvonne Vanneste onderzoeker, adviseur
Telefoon: 06 - 83 77 83 91
E-mail: yvanneste@ncj.nl

Scholing Baecke-Fassaert Motoriektest

woensdag 29 januari 2020

De Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT) wordt als test geadviseerd in de nieuwe JGZ Richtlijn Motorische ontwikkeling. De BFMT wordt uitgevoerd om de motorische ontwikkeling van kleuters (5-6 jaar) te beoordelen en zo problemen en stoornissen in de motorische ontwikkeling tijdig op te sporen.

Op de NCJ-website vind je alle informatie over de Baecke-Fassaert Motoriektest. Op de pagina ondersteunende materialen is deel 3 (Theoretische achtergronden van motoriekonderzoek 5 - 6 jaar) uit het Handboek ‘Ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg’ te downloaden. Je vindt hier ook informatie over de materialen die nodig zijn om de test te kunnen uitvoeren: de werkinstructie, beide registratieformulieren (voor jongens en meisjes) en het werk vel. Alle kenmerken staan beschreven op deze pagina. Voor het bekijken van de bijbehorende video’s kun je een inlogcode aanvragen bij Elise van Maarseveen.

Scholing

Om de kwaliteit van de uitvoering te borgen heeft het NCJ aan de NSPOH gevraagd hiervoor een scholing te organiseren. Bekijk voor meer informatie hierover de website van de NSPOH