Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Aniek van den Braak adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 52 68
E-mail: avandenbraak@ncj.nl

Nieuwe e-learning in de JGZ Academie

woensdag 29 januari 2020

Er is een nieuwe e-learning beschikbaar in de JGZ-academie: Angst. Deze e-learning is gebaseerd op de JGZ Richtlijn Angst en ondersteunt de JGZ-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning en indien nodig toeleiden naar andere zorg bij.

Angst hoort bij een normale ontwikkeling. Het is een basisemotie en hoeft als zodanig geen psychisch probleem te zijn. Een angststoornis is daarentegen een van de meest voorkomende psychische problemen onder jeugdigen. De JGZ heeft een belangrijke rol in de signalering, ondersteuning en de toeleiding naar andere zorg. Daarvoor dient de JGZ-professional onderscheid te kunnen maken tussen normale angst, problematische angst of een angststoornis. De richtlijn is een leidraad voor JGZ-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken.

De e-learning Angst is verdeeld in een aantal onderdelen. Elk onderdeel behandelt een ander belangrijk onderwerp van JGZ Richtlijn Angst. Deze richtlijn is een leidraad om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van angst, om zo samen met jeugdigen en ouders de juiste afweging te maken. In deze module doorloop je drie verschillende casussen waar de anamnese, interventie, begeleiding en samenwerking met andere partijen goed worden toegelicht. De e-learning sluit je af met een toets. Accreditatie is aangevraagd. Lees voor het maken van de e-learning eerst de richtlijn.

Bekijk ook: