Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Ellen-Joan Wessels adviseur
Telefoon: 06 - 13 27 67 62
E-mail: ejwessels@ncj.nl

Landelijk JGZ innovatieatelier 19 juni 2019

vrijdag 28 juni 2019

Woensdag 19 juni kwamen de JGZ innovatiepioniers bijeen op de inspirerende locatie ‘meeting depot’ in Utrecht. Uitgenodigd waren ook ‘vreemde eenden’ met frisse blikken omdat juist mensen van buiten de JGZ vanuit een fris en ander perspectief mee kunnen denken en dit innovatie bevordert.

Aanwezige innovatiepioniers Nienke Bakker, jeugdverpleegkundige en projectleider pilots JGZ 3.0 bij GGD Friesland, en Christel Spierings, jeugd- en stafverpleegkundige en tevens ambassadeur JGZ bij GGD Hollands Noorden, maakten een vlog over hun ervaring van dit innovatieatelier.

 

Vloggen

Met trots kunnen we vertellen dat het ZonMw gefinancierde project over vlogs is afgerond. Mede dankzij de denkkracht van de innovatiepioniers heeft GGD regio Utrecht samen met Radar Advies en het Trimbos-instituut een flowchart en stappenplan over hoe vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren kunnen afronden. Lees meer >

Frisse blikken en vreemde eenden

Het kernteam van het innovatieatelier wordt uitgebreid met collega pionier Marlinda Stam en Peter Hans van Eeden neemt vanwege pensioen afscheid. Ook Nadja Leistra neemt afscheid vanwege een andere baan waardoor zij op woensdagen niet meer kan aansluiten.

Innovatie ambitie voor 2020

Dit jaar gaat de evaluatie over de rol en innovatie ambities  voor 2020 face-to-face plaatsvinden met de pionier en manager op hun eigen locatie. Pioniers gaan met Ellen-Joan een afspraak maken voor in de komende 3 maanden. Als opwarmer kregen de pioniers weer een Innoveren kun je leren aangeboden. Dit keer over hoe je ruimte voor innovatie kunt creëren in een organisatie die ‘vol’ zit. 

JGZ verspreidplaats van Kinderzwerfboeken

Een aantal pioniers hebben samen een ondersteunend draaiboek gemaakt ten behoeve van het gezamenlijke initiatief van de pioniers om van JGZ-locaties een kinderzwerfboeken locatie te maken. Het draaiboek staat ook op de inspiratiepagina van het innovatieatelier. In Amsterdam heeft pionier Jocelyn al één locatie geopend en gaan binnenkort station twee en drie ook open. 

Creatieve werkvormen

Tijdens ieder NCJ innovatieatelier werken we met nieuwe creatieve werkvormen. Deze keer nam Marleen van de Loo collega innovatiepioniers mee in de creatieve werkvorm: ‘Het creatieve proces’. Dit na aanleiding van een vraag van een pionier: Hoe creëer je ruimte voor innovatie in een organisatie die vol zit?

Bekijk de creatieve werkvorm braindumptechniek >

Bekijk de creatieve werkvorm klimtechniek >

Bekijk ook overige creatieve werkvormen op onze inspiratiepagina

Productontwikkeling om beweging bij kinderen te stimuleren

Om de motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar te stimuleren heeft het Kenniscentrum Sport een overzicht gemaakt van de motorische mijlpalen van kinderen in deze leeftijd en hoe deze motorische ontwikkeling per leeftijdscategorie met bewegen gestimuleerd kan worden. De vraag is nu op welke manier dit overzicht vorm moet krijgen zodat zorgverleners in de JGZ hiermee in de praktijk makkelijk aan de slag kunnen. Pioniers hebben hun denkkracht ingezet om hierin mee te denken. Zo werd bijvoorbeeld gedacht aan het maken van een filmpje om nut en noodzaak van beweging in beeld te brengen. Ook bedachten pioniers om letterlijk beweging te brengen in de wachtkamer dmv hinkelblokken en voetstappen op de grond te maken. Een interactieve app voor ouders die zitten te wachten scoorde ook hoog.

Over het NCJ innovatieatelier

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan naar ruimte om de beweging naar vernieuwing in gezamenlijkheid in te zetten binnen de eigen organisatie. Dit betekent ook: buiten de muren van de eigen organisatie kijken. Samen verbinden, versterken en vernieuwen we.

Lees meer over het NCJ innovatieatelier >