Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Marga Beckers adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 53 19
E-mail: mbeckers@ncj.nl

JGZ & Integraal Werken in de Wijk

woensdag 31 juli 2019

De jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol in de wijk: laagdrempelig beschikbaar en zichtbaar zijn voor ouders en kinderen voor advies. Maar ook tijdig signaleren en preventieve ondersteuning bieden, in verbinding en samenwerking met andere professionals. Door integraal te werken in de wijk, kunnen problemen snel en zo eenvoudig mogelijk worden opgelost én worden zelfregie, zelfredzaamheid en participatie versterkt. Binnen het programma Integraal Werken in de Wijk wordt kennis over integraal werken beschikbaar gesteld én beoordelen we samen met de praktijk op welke wijze die kennis het best toepasbaar is. Welke antwoorden zoek jij rond het integraal werken? Samen gaan we op zoek!

In het programma Integraal Werken in de Wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is: professionals en beleidsmakers inzicht geven in wat werkt. 

Publicaties

Op de website van Integraal Werken in de Wijk wordt een kennisaanbod rond 6 thema’s gratis beschikbaar gesteld:  

Bekijk het publicatieoverzicht >

Vragen en antwoorden

We roepen professionals en beleidsmakers op om hun vragen en knelpunten te delen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor anderen. Ook beoordelen we samen met de praktijk op welke wijze die kennis het best toepasbaar is.

Voorbeelden van vragen zijn:

  • Over welke expertise moet een professional in de wijk beschikken?
  • Hoe houd je kennis up-to-date?
  • Hoe kun je de samenwerking met professionals uit andere disciplines verbeteren?
  • Hoe werk je goed samen met vrijwilligers en mantelzorgers?
  • Hoe kun je de verschillende wettelijke kaders met elkaar verbinden om preventie zo goed mogelijk vorm te geven?

Stel jouw vraag >