Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Igor Ivakic directeur
Telefoon: 06 - 11 90 18 21
E-mail: iivakic@ncj.nl

Impressie van de Voor de Jeugddag

dinsdag 07 november 2017

Op maandag 6 november vond in de Westergasfabriek in Amsterdam voor de vijfde keer de Voor de Jeugddag plaats. Professionals, beleidsmakers en bestuurders uit allerlei jeugddomeinen kwamen samen voor ontmoeting, discussie, verschillende activiteiten en workshops. Ook ouders en jongeren zelf waren aanwezig.

Dit jaarlijkse evenement is een initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG en wordt uitgevoerd door de VNG Congressen en het NJi. De ruim 1.500 deelnemers konden kiezen uit ruim tachtig workshops.

Ook het NCJ was aanwezig op de Voor de Jeugddag. Igor Ivakic (directeur NCJ) debatteerde in 'Voor de Jeugd live' over factoren in de wet- en regelgeving die belemmerend wereken in jeugdpreventie. Marga Beckers (adviseur NCJ) gaf een workshop over een duurzaam preventiebeleid. Ook bemande het NCJ, samen met GGD GHOR NL, Actiz Jeugd, V&VN en AJN, een stand waar geïnteresseerden informatie konden verkrijgen over de JGZ Preventieagenda.

Workshop 'Wat is een duurzaam preventiebeleid?'
Samen met een landelijke werkgroep bestaande uit kennisinstituten, gemeenten en werkplaatsen sociaal domein ontwikkelde het NCJ de preventiematrixen. Deze matrixen helpen gemeenten die op zoek zijn naar manieren om preventie vorm te geven, ook in het jeugddomein. Tijdens de workshop gingen de deelnemers zelf aan de slag met deze matrixen.

Bekijk de matrixen

JGZ Preventieagenda
De JGZ Preventieagenda is ontwikkeld door het NCJ, GGD GHOR NL, Actiz Jeugd, V&VN en AJN. Met de preventieagenda wordt stevig ingezet op de pijlers ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid. Bij onze stand konden geïnteresseerden informatie ophalen over de preventieagenda. Professionals gingen bij de stand in gesprek. Vooral over de manier waarop de preventieagenda kan helpen om als JGZ écht het verschil te maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen als kindermishandeling, armoede en schoolverzuim.

Bekijk de JGZ Preventieagenda

Bekijk ook: