Nieuwsbericht

Blog Ferdinand Strijthagen: Samenwerken? Kind en omgeving centraal!

dinsdag 17 juni 2014

Samenwerken? Kind en omgeving centraal!

Door de continu veranderende maatschappij kijken JGZ-organisaties op een andere wijze tegen samenwerken aan. De veranderende opvattingen over gezondheid, ouders die over meer kennis beschikken en mondiger zijn geworden én de diversiteit van de context waarin kinderen opgroeien zijn voorbeelden van ontwikkelingen die een andere manier van samenwerken in gang hebben gezet. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de eisen die de samenleving stelt aan de zorg voor onze jeugd. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, kan de zorg voor jeugd niet meer zonder samenwerking met ouders, kinderen, jongeren en andere partners. De ambitie van de stelselherziening Jeugd om een integrale aanpak in de zorg voor jeugd maakt samenwerking onmisbaar. Maar wat vraagt samenwerking in deze tijd en wie spelen hierin een cruciale rol? Lees verder op de Captise JGZ-portaal