Nieuws

Inzet big data voor kansrijke start kinderen

29 juni 2021

Erasmus School of Economics ontvangt samen met het Erasmus MC Sophia en 25 andere organisaties 1,32 miljoen euro van de Nationale Wetenschapsagenda om kinderen een kansrijke.. Lees verder

Wetswijziging ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ is aangenomen

29 juni 2021

Op 22 juni 2021 heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de.. Lees verder

Informatiepagina ‘Wetsvoorstel Prenataal huisbezoek door de JGZ’

1 juni 2021

Met de wetswijziging ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ (PHB JGZ) worden gemeenten verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie.. Lees verder

JGZ-professionals gezocht voor deelname aan COMPLETE-studie

29 april 2021

COMPLETE is een 4 jaar durende studie naar de samenwerking tussen de geboortezorg enerzijds en de jeugdgezondheidszorg anderzijds. De studie heeft aansluiting bij het CPZ,.. Lees verder

Online bijeenkomst ‘In gesprek met de GIZ rondom de geboorte’

25 februari 2021

18 februari was de eerste online bijeenkomst van de serie 'In gesprek met de GIZ.....' : Rondom de geboorte. We kijken terug op een mooie uitwisseling over de toepassing en.. Lees verder

Update wetsvoorstel ‘Prenataal Huisbezoek door de JGZ’ en campagne Kansrijke Start

25 februari 2021

Momenteel is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Prenataal Huisbezoek door de JGZ’ nog niet gepland. Daarom wordt nu uitgegaan van een inwerkingtredingsdatum.. Lees verder

De voordelen van een vroege kennismaking Maternale vaccinatie en kansrijke start in één consult

29 januari 2021

In 2019 is het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid met de maternale kinkhoest vaccinatie, ook wel de 22 weken prik genoemd. De minister besloot dat de jeugdgezondheidszorg.. Lees verder

Evaluatieonderzoek VoorZorg

28 januari 2021

In opdracht van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) heeft het Verwey-Jonker Instituut een evaluatieonderzoek naar VoorZorg uitgevoerd, zowel onder de uitvoerenden van.. Lees verder

Oproep aan JGZ-projectleiders Kansrijke Start

30 oktober 2020

Ben jij werkzaam binnen de JGZ en verantwoordelijk voor Kansrijke Start als projectleider of coördinator? Graag willen we digitaal met jou in gesprek! .. Lees verder

Wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ ingediend bij de Tweede Kamer

15 oktober 2020

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten