Nieuws

Voor u uitgestippeld.....

25 mei 2022

Deze maand las de Stippel-Brigade een artikel over onderzoek dat gedurende tien jaar werd uitgevoerd onder middelbare scholieren in de regio Amsterdam met behulp van de SDQ... Lees verder

Week van de Ouder 2022

25 mei 2022

Van 1 t/m 7 juni 2022 vindt de vijfde editie van de Week van de Ouder plaats. Een initiatief om aandacht te vragen voor aansluiting bij de leefwereld van ouders en hun.. Lees verder

De Week van de Jonge Mantelzorger 2022

24 mei 2022

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland groeit op terwijl ze zich zorgen maken over een naaste. Zij zorgen bijvoorbeeld voor iemand met een chronische.. Lees verder

Urgentie van mediaopvoeding nauwelijks voelbaar bij ouders van kinderen van 0 t/m 6 jaar

31 maart 2022

Mediaopvoeding is onder ouders van kinderen van 0 t/m 6 jaar geen urgent onderwerp. Bij maar liefst driekwart van de ouders staat mediaopvoeding op de laatste plaats – na.. Lees verder

Landelijk JGZ Corona adviesteam stopt; brede kennisdeling blijft!

17 februari 2022

In deze nieuwe fase van de coronacrisis - waarin bijna alle corona maatregelen opgeheven worden - komt er geen beleidsadvies meer vanuit het landelijke JGZ Corona adviesteam... Lees verder

Zorg op afstand in de JGZ, hoe dan?

28 januari 2022

Het gebruik van zorg op afstand (zoals beeldbellen) in de jeugdgezondheidszorg is nog niet vastgelegd in beleid en in de richtlijnen, terwijl hier grote behoefte aan is. Het.. Lees verder

JGZ Live! vernieuwd

28 januari 2022

JGZ Live! is aan het begin van de coronacrisis in 2020 ontstaan om op landelijk niveau snel met elkaar te kunnen schakelen. Met de hulp van vele gastsprekers zijn .. Lees verder

Het coronavirus: hollen én stilstaan voor jeugdgezondheid!

28 januari 2022

Het coronavirus vroeg veel van onze samenleving en van de zorg. En dat vraagt het nog steeds. Ook professionals in het domein van jeugdgezondheid werken in een nieuwe en.. Lees verder

Nieuwe lessenseries 'Je Brein de Baas?!'

18 januari 2022

In het kader van het herstelpakket coronagelden van VWS is het lesprogramma Je Brein de Baas dat we in het voorjaar samen met GGD RU van 2021 presenteerden verder.. Lees verder

Werken aan welbevinden in een nieuwe coalitie

9 december 2021

De corona-periode vraagt veel aanpassingen in het dagelijks werk. In het voorjaar kwam bij de collega’s van het Nederlands Jeugdinstituut de vraag om informatie met betrekking.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten