Nieuws

Start tweede pilot zelfevaluatietool voor gemeenten

14 juni 2019

De tweede pilotfase met de ‘Zelfevaluatietool Sociaal Domein - Toegang en samenhang hulp’ is gestart. Vier gemeenten krijgen zo meer zicht op de weg die een inwoner aflegt.. Lees verder

Modulaire vormgeving JGZ-richtlijnen

11 juni 2019

Het is belangrijk dat JGZ-richtlijnen goed aan blijven sluiten op nieuwe wetenschappelijke kennis en op behoeften uit het werkveld. Hierbij is een flexibele aanpak van.. Lees verder

Handreiking voor vaststellen caseload - Integraal Werken in de Wijk

6 juni 2019

De handreiking 'Caseload voor lokale (wijk)teams' biedt een denkkader voor professionals, managers en beleidsmakers om de caseload van hun lokale teams te bepalen. Het biedt.. Lees verder

NCJ-brainstormsessie levert concrete handvatten voor professionals | ‘Early Life Stress verdient plek in spreekkamer’

6 juni 2019

Vrijdag 10 mei jl. kwamen 14 deskundigen uit verschillende disciplines samen om het gesprek te voeren over een gezamenlijke effectieve aanpak van Early Life Stress. De.. Lees verder

Week van de Ouder: Aandacht voor ouderschap in JGZ-interventies

5 juni 2019

Deze week is het de Week van de Ouder (1 t/m 7 juni 2019). In deze week wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor aansluiting bij de leefwereld van ouders en hun.. Lees verder

Doen wat werkt! Happyles

28 mei 2019

In ‘Doen wat werkt’ worden verschillende JGZ-interventies gedeeld. Deze maand vertelt Rianne van der Zanden over de Happyles, een schoolprogramma gericht op het bevorderen van.. Lees verder

WoordExtra tegen taalachterstanden

28 mei 2019

Squla heeft met WoordExtra een programma gemaakt dat zich specifiek richt op het oplossen van taalachterstand bij jonge kinderen (3-5 jarigen). Kinderen kunnen met dit.. Lees verder

Terugblik Benen Op Tafel-overleg 8 mei

28 mei 2019

Op 8 april 2019 opende de media met het bericht dat 1 op de 4 jongeren een chronische aandoening heeft. Het onderzoek van het Verwey Jonker Instituut analyseerde de cijfers en.. Lees verder

Jij en Je Gezondheid ook voor primair onderwijs

28 mei 2019

Jij en Je Gezondheid (JEJG) is een digitale gezondheidsvragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de preventieve gezondheidsonderzoeken binnen het voortgezet.. Lees verder

Stippel-Brigade vertaalt wetenschap naar praktijk

28 mei 2019

Ken je dat? Je leest een wetenschappelijke publicatie en vraagt je af welke consequentie je daar aan kunt of moet verbinden in je JGZ-werk? Of dat een ouder vragen stelt over.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten