Nieuws

IWW Oproep: denkkader caseload wijkteammedewerker

28 juni 2018

Het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) zoekt drie tot vier gemeenten die mee willen denken over wat men in grote lijnen van de caseload van een wijkteammedewerker kan.. Lees verder

Zelfmeetinstrument lokale teams Integraal Werken in de Wijk

24 april 2018

Het programma Integraal Werken in de Wijk inventariseert de behoefte aan een zelfmeetinstrument voor lokale teams die werken met multiprobleemgezinnen en -huishoudens. Het.. Lees verder

Onderzoek naar werkzame elementen bij Integraal Werken in de Wijk

30 maart 2018

Waarmee is de cliënt of het huishouden het meest geholpen om tot oplossingen te komen? Deze vraag stond centraal in onderzoek naar werkzame elementen van het programma.. Lees verder

Landelijke studiedag ‘Samenwerken in de wijk’

8 maart 2018

Dinsdag 12 juni organiseert het Leids Congres Bureau de landelijke studiedag ‘Samenwerken in de wijk’. Tijdens deze studiedag hoor je welke factoren zorgen voor succesvol.. Lees verder

Nieuw van IWW - Kennisbouwstenen

21 november 2017

Professionals in wijkteams en -netwerken willen ervoor zorgen dat inwoners zich begrepen en geholpen voelen. De dagelijkse praktijk leert dat ze verschillende vragen over.. Lees verder

Hoe verder met de transformatie in het sociale domein? 8 tips

3 juli 2017

Twee jaar na de decentralisaties beraden veel gemeenten zich op de keuzes die zij maakten. Is de toegang tot het sociaal domein goed georganiseerd? Zijn de wijkteams goed.. Lees verder

Reflectietool voor programma 'Integraal Werken in de Wijk' beschikbaar

19 juni 2017

In het kader van het programma Integraal Werken in de Wijk is de reflectietool ‘Ruimte geeft vaart’ ontwikkeld. Hiermee kunnen professionals, beleidsmakers, bestuurders en.. Lees verder

Integrale aanpak voor GGZ in de wijk

1 juni 2017

Het programma Integraal Werken in de Wijk heeft zich verdiept in de bijzondere doelgroepen: Mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met GGZ-problematiek. In.. Lees verder

Kennisinstituten ondersteunen gemeenten bij integrale aanpak

18 mei 2017

Zeven landelijke kennisinstituten voorzien gemeenten van nieuwe inspiratie voor integraal werken, dit helpt bij het bieden van passende zorg dichtbij huis voor kwetsbare.. Lees verder

Nederlands Congres Volksgezondheid: Ben je er bij?

6 april 2017

Kom naar het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op 12 en 13 april en volg daar de workshop 'De professional maakt het verschil'. Deze workshop wordt verzorgd door .. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten