Nieuws

Nieuwe lessenseries 'Je Brein de Baas?!'

18 januari 2022

In het kader van het herstelpakket coronagelden van VWS is het lesprogramma Je Brein de Baas dat we in het voorjaar samen met GGD RU van 2021 presenteerden verder.. Lees verder

60 organisaties roepen op: Zet de belangen van kinderen echt voorop en open de scholen

30 december 2021

Na drie scholensluitingen trekt UNICEF Nederland samen met 59 andere organisaties een grens: het is niet acceptabel om scholen dicht te houden. Onderwijs is geen aan- en.. Lees verder

Het coronavirus: hollen én stilstaan voor jeugdgezondheid!

23 december 2021

Het coronavirus vroeg veel van onze samenleving en van de zorg. En dat vraagt het nog steeds. Ook professionals in het domein van jeugdgezondheid werken in een nieuwe en.. Lees verder

Werk preventief aan de voorkant

23 december 2021

Multidisciplinair vroeghulp bieden bij een vermoeden van ontwikkelings- en gedragsproblemen heeft ontegenzeggelijk meerwaarde. Dit kan zwaardere zorg verminderen en wellicht.. Lees verder

Investeringsplan post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige

17 december 2021

Op vrijdag 26 november is het "Investeringsplan post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige" besproken op het JGZ-managers overleg. Suzanna van Dam, Stafverpleegkundige GGD ZL.. Lees verder

Digitaal registreren van toestemming persoonsgegevens uitwisseling RVP tussen JGZ en RIVM

17 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 gaan JGZ-organisaties toestemming voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens met het RIVM digitaal vastleggen. .. Lees verder

Beslishulp ondersteunt bij het inzetten van het juiste signaleringsinstrument

16 december 2021

In de JGZ en het sociaal domein is het belangrijk om beginnende problemen bij een kind, jongere of de ouders snel in het oog te krijgen. Als jeugdprofessional kun je hier.. Lees verder

Haal je kennis van de plank

16 december 2021

De Kennisrotonde is een uniek loket voor de snelle beantwoording van vragen uit de praktijk met kennis die al voorhanden is. Iedereen die werkt in het onderwijs of in het.. Lees verder

Medisch handelen op de basisschool

9 december 2021

Jeugdartsen krijgen steeds meer vragen over leerlingen voor wie medisch handelen nodig is op school. Ondanks dat in 2007 het ‘modelprotocol medische handelingen op scholen’ is.. Lees verder


RSS-feed voor deze berichten