Regiotour Aandacht voor Ouderschap (Locatie: Leiden)

Tijdens deze bijeenkomst staat het versterken van het ouderschap centraal. Ouderschap is benoemd als een van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist zelf uitvoering aan geven?
Datum
12 oktober 2017
Tijd
16.00 - 20.30 uur uur
Locatie
Leiden
Kosten
Bijdrage per deelnemer € 25,- ,​te betalen per eenmalige automatische incasso.

De AJN, V&VN en NCJ willen op inspirerende wijze met jou als jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist in dialoog over het versterken van het ouderschap. Hiertoe worden vier identieke bijeenkomsten in de regio georganiseerd, waarin we concreet aan de slag gaan.

Bekijk het programma en meld je aan >> 

Deel dit met je netwerk