NCJ Webinar: Stress sensitief werken

Op 28 januari 2021 organiseert het NCJ in samenwerking met Nadja Jungmann een webinar waar je meer te weten komt en geïnspireerd raakt over hoe je stress sensitief werken in jouw organisatie kunt doorvoeren.
Datum
28 januari 2021
Tijd
13.30 - 15.00 uur
Locatie
Online

Beschrijving
De economische impact van corona is enorm. Eén op de vijf huishoudens heeft sinds maart te maken met een daling van het inkomen. Met name ZZP'ers en zelfstandigen hebben fors ingeleverd. In beide groepen heeft bijna de helft te maken met een (forse) daling van het inkomen. Onder meer de branchevereniging voor schuldhulpverlening, de NVVK, verwacht een forse schuldengolf. Dit is zorgelijk voor de volwassenen die het treft maar misschien nog wel erger voor de kinderen die opgroeien in de gezinnen die in schulden en armoede terecht gaan komen. Het kan ze een achterstand opleveren die ze in de rest van hun leven niet meer inhalen. 

Wat weet jij over (de gevolgen van) stress bij kinderen tijdens het opgroeien? Is jouw spreekkamer stress sensitief ingericht? Tijdens dit webinar van Nadja Jungmann vind je de antwoorden. 

Onderwerpen die aan bod komen:

  • de kennis van nu: hoe richt je de spreekkamer stress sensitief in?
  • de gevolgen van chronische stress (Early Life Stress) tijdens het opgroeien 
  • de doorwerking van geldzorgen op ons stress-systeem
  • hoe kun je stress sensitief werken in jouw organisatie doorvoeren?
  • de rol van de jeugdgezondheidszorg

Early Life Stress
In februari 2019 publiceerde het NCJ in samenwerking met de Universiteit van Maastricht literatuuronderzoek naar Early Life Stress (chronische stress tijdens het opgroeien). De uitkomsten van het literatuuronderzoek laten ons zien dat gezondheidsproblemen (ook op latere leeftijd) een effect kunnen zijn van chronische stress in de kindertijd. Een geïntegreerde aanpak van Early Life Stress vraagt om het in beeld brengen van de verschillende factoren. Is er chronische allostatische overbelasting? Hoe is die tot stand gekomen? Welke concrete en/of abstracte stressoren spelen een rol? Hoe kan de stressor worden aangepakt en wie kan dat doen? Hoe reageert het kind op de stressor(en)? In hoeverre is de sociale omgeving zorgzaam en ondersteunend? Wat zijn belangrijke volwassenen in de omgeving? Hoe beïnvloeden deze verschillende zaken elkaar? Enzovoort.

Over Nadja Jungmann
Nadja Jungmann (1974) is sinds 2010 lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht. Zij houdt zich bezig met de vraag hoe financiële problematiek ons dagelijks leven beïnvloedt en hoe armoede en schuldenproblematiek ontregeld kunnen worden.

Lees het blog van Nadja over stress sensitief werken >

Aanmelden

Meld je aan het voor het webinar >

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl

Deel dit met je netwerk