Lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk'

In hoeverre is vroegtijdige screening op een licht verstandelijk beperking (lvb) in het belang van het kind? Tijdens deze bijeenkomst van de lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' gaan we in op de vraag wat de zin en onzin is van het labelen van kinderen met diagnostische etiketten.
Datum
17 december 2018
Tijd
16.00 - 17.30 uur
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Kosten
Deelname is gratis. We verzoeken je wel om je aan te melden. Mocht je verhinderd zijn, dan verzoeken we je om je af te melden via info@nji.nl.

Is het ethisch verantwoord om een kind al in een vroeg stadium het etiket licht verstandelijk beperkt te geven? Is dit met het oog op preventie in het belang van het kind of staat dit normalisering en participatie juist in de weg? Binnen het jeugddomein onderscheiden we verschillende werelden met een eigen werkelijkheid. Zo zien we enerzijds de inzet op normalisering en anderzijds het belang van vroegsignalering (en daarmee samenhangende labeling) om de bijkomende problematiek op kindniveau zo snel mogelijk bij te sturen. We verkennen we het dilemma of vroegsignalering bijdraagt aan participatie of deelname aan de samenleving juist in de weg staat.

Meer informatie en aanmelden >


De lezingencyclus is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de NVO.

Contactpersoon

Marga Beckers

Telefoon: 06 - 53 97 53 19

E-mail: mbeckers@ncj.nl

Deel dit met je netwerk