Lezing 'Kinderrechten op de vlucht'

De lezing 'Kinderrechten op de vlucht' is onderdeel van de lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk'. Het NCJ is mede initiatiefnemer van deze lezingencyclus, samen met het NJi, de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituus, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB.
Datum
12 december 2017
Tijd
15.30 uur
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Kosten
Gratis

Over de betekenis van de wetenschap voor de praktijk bestaat veel discussie. Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht kiest partij in dit debat door de klinische praktijk te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek. Het is interessant om te onderzoeken of, en zo ja in welke gevallen en na hoeveel tijd, asielzoekerskinderen schade oplopen in hun ontwikkeling als ze na lang verblijf alsnog uitgezet worden naar het land waar hun ouders vandaan kwamen. In de praktijk van het asielbeleid heeft deze wetenschappelijke kennis aan de basis gestaan van het kinderpardon.

In het kader van de lezingencyclus Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk staan wetenschappers Elianne Zijlstra en Carla van Os dinsdagmiddag 12 december stil bij de functie van het Kinderrechtenverdrag in het onderzoek en de praktijk van het migratiebeleid. Aanwezigen doen er goed aan zich van tevoren in het verdrag te verdiepen want ze zullen zich niet kunnen onttrekken aan een heuse Kinderrechtenquiz.

Orthopedagogische visie op rechten van het kind
Tijdens de bijeenkomst wordt er ook een licht geworpen op de klinische praktijk van het Onderzoekscentrum, waarbij de belangen van kinderen en hun ouders vanuit een orthopedagogische visie op de rechten van het kind worden onderzocht en beschreven. Advocaten gebruiken deze rapportages in procedures om daarmee te bewerkstellingen dat de belangen van het kind een (eerste) overweging kunnen vormen in de migratiebeslissing die over asielzoekerskinderen wordt genomen.

Paneldiscussie
In een afsluitend panel discussiëren professionals die te maken hebben met dit praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoek naar de belangen van het kind over het nut en de noodzaak ervan. Een advocaat, orthopedagoog, wetenschapper en kinderrechtenpleitbezorger gaan in debat met het publiek over kinderrechten binnen het migratiebeleid.

Aanmelden voor de lezing

Deel dit met je netwerk