Landelijk JGZ Netwerk Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

Dit JGZ netwerk komt twee keer per jaar bijeen om relevante ontwikkelingen op het gebied van kindermishandeling te bespreken en met elkaar uit te wisselen over vraagpunten in de praktijk.
Datum
12 maart 2021
Tijd
14.00 - 16.30 uur
Locatie
via Zoom

Programma

14.00 uur - Opening, welkom, vragen en mededelingen

14.10 uur - Hoe vind je kwetsbare kinderen? 
Door Corona zijn we extra alert geworden op de situatie van kwetsbare kinderen. Welke  inzichten heeft deze periode opgeleverd als het gaat om het vinden van kwetsbare kinderen? Hoe houden we positieve ervaringen vast?

 14.20 uur - Vragen uit het netwerk

  • ‘Vinger aan de pols’ - Iris Bakker
  • ‘Neonatale screeners’ - Monique Gosselink

14.45 uur - Interventieroutes on- en offline seksueel misbruik
Iva Bicanic, Landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld

Seksueel misbruik van kinderen is een gevoelig onderwerp en vaak complex, zeker als ouders op dit gebied ook negatieve jeugdervaringen hebben. Hoe ziet het overzicht van interventies er voor dit onderwerp uit van preventie tot behandeling? Wat kan de JGZ op dit gebied betekenen en naar wie kan worden doorverwezen?

15.30 uur - Prenatale huisbezoeken kwetsbare zwangeren
Kelly Konijn, GGD West Brabant

Dit jaar wordt gestart met de huisbezoeken voor kwetsbare zwangeren. Hoe geven we de aandacht voor preventie van kindermishandeling hierin vorm vanuit de JGZ?  

16.20 uur Rondvragen en afronding
Evaluatie van deze bijeenkomst; volgende bijeenkomst is 12 november 2021 van 11.00 - 13.30 uur

Contactpersoon

Marga Beckers

Telefoon: 06 - 53 97 53 19

E-mail: mbeckers@ncj.nl

Deel dit met je netwerk