Kennisnetwerk JGZ

Hoe kun je in je eigen organisatie aandacht besteden aan ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl; de pijlers van de JGZ Preventieagenda? Deze pijlers staan centraal en dragen met elkaar bij aan de impact die de JGZ nastreeft in het kader van de preventie van kindermishandeling, schoolverzuim en armoede. Het doel van het Kennisnetwerk is het delen, onderzoeken en expliciet omschrijven van nieuwe en bestaande vakinhoudelijke kennis in de jeugdgezondheidszorg.
Datum
18 juni 2018
Tijd
14:00 uur
Locatie
NCJ, Churchilllaan 11 (7e etage), 3527 GV te Utrecht
Kosten
Niet van toepassing.

Dit kennisnetwerk staat in het teken van het LPK. Wat betekent dit nieuwe kader? Hoe wordt er vorm aan gegeven? En welke
best practices zijn er al in het land?

Bekijk het programma >

Voor wie?

Het Kennisnetwerk is voor JGZ staf- en beleidsmedewerkers van de thuiszorg en GGD'en, voor vertegenwoordigers van brancheorganisaties ActiZ en GGD GHOR Nederland en voor vertegenwoordigers van beroepsverenigingen V&VN en AJN.

Contactpersoon

Petra Kletter

Telefoon: 06 - 53 97 58 14

E-mail: pkletter@ncj.nl

Deel dit met je netwerk