JGZ Live! Sociale cohesie in de klas

JGZ Live! is het online actualiteitenprogramma voor managers, staf- en beleidsmensen en professionals in de Jeugdgezondheid. Met wekelijks interessante gasten, actuele thema’s en inspirerende gespreksonderwerpen.
Datum
12 oktober 2021
Tijd
15:00 - 16:30 uur
Locatie
Online, via Zoom
Kosten
N.v.t.

Programma

Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ is een driejarig onderzoeksproject (2018-2021) binnen de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ van de Nationale Wetenschapsagenda. In vijf deelprojecten staan de ontwikkelingskansen van jongeren tussen de 10 en 18 jaar centraal. Samen met het NCJ wordt gekeken wat relevant en actueel onderzoek (in en buiten het project) betekent voor iedereen die werkt met en voor de jeugd.Op 2 juni 2021 trapten we in JGZ Live! af met het deelproject: Gelijke kansen in de jeugdgezondheid.

In deze editie van JGZ Live! gaat het over sociale cohesie in de klas (deelproject 2).

De mate van samenhang en verbondenheid binnen een bepaalde groep mensen, de sociale cohesie, vergroot het gevoel ergens bij te horen, raakt je basisbehoefte aan verbinding en maakt heel praktisch dat je sociale kapitaal (de groep mensen waar je hulp en steun bij kunt vinden) groter is. Mede daarom is het betrekken van de leer- en leefomgeving en oog hebben voor een steunende omgeving zo belangrijk om je in balans te voelen.

Scholen zijn voor een groot aantal uren die omgeving voor onze jeugd en leerkrachten zijn van groot belang en kunnen het verschil maken in het leven van een kind. De leerkracht is daarmee een belangrijke preventie-partner voor de JGZ. Het onderzoek toont dat proactief gedrag van de leerkracht helpend is. Wat is dat proactieve leerkrachtgedrag? En hoe kan JGZ daarbij helpen? Praat hierover mee in JGZ Live! 

Aanmelden

Meld je aan > 

Meer informatie

Voor meer informatie over JGZ Live! ga je naar de JGZ Live! pagina of kun je contact opnemen met Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl.

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl

Deel dit met je netwerk