Interactief webinar: Een gezonde start is een kansrijke start (2)(VOL)

Op woensdag 11 november organiseren het Voedingscentrum en het NCJ een extra editie van het interactieve webinar over voeding voor kinderen. In het webinar bespreken we de wetenschap achter voedingsadviezen, gezond eetgedrag kunt aanleren en welke ondersteuning en materialen er vanuit het Voedingscentrum beschikbaar zijn.
Datum
11 november 2020
Tijd
13:30-17.00 uur
Locatie
online

Informatie

De JGZ is voor veel ouders het eerste aanspreekpunt waar zij terecht kunnen met vragen over het opgroeien van hun kind. Vragen over voeding worden daarbij op dagelijkse basis gesteld. Informatie over voeding komt op allerlei manieren bij ouders terecht. Hoe blijf je als professional een stap voor en up-to-date? In een telefonische gespreksronde met een aantal JGZ-professionals werd duidelijk dat zij graag meer kennis willen hebben over voeding en meer inzicht willen krijgen in wat het Voedingscentrum voor hen kan betekenen. 

Het NCJ en het Voedingscentrum nodigen jou daarom van harte uit voor het gratis webinar ‘Een gezonde start is een kansrijke start’ op woensdag 11 november van 13.30-17.00 uur.

Sophie van der Krieken, expert Voeding en Gezondheid, en Roel Hermans, expert Voeding en Gedrag, bespreken samen met het NCJ vanuit de pijler gezondheid de volgende onderwerpen:

  • Inhoudelijke informatie over voeding voor kinderen.
  • Actuele thema’s, zoals allergieën en issues uit de media.
  • Aanleren gezond eetgedrag
  • Voedingsvragen die binnen de JGZ leven.
  • Materialen Voedingscentrum waar je als JGZ-ter gebruik van kunt maken.

We gaan plenair en in groepjes aan de slag. Daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Programma

13.30 uur - Welkom
13.35 uur - De wetenschap achter voedingsadviezen
14.15 uur - Pauze
14.20 uur - Aandachtspunten voor de voeding van kinderen + opdracht
15.05 uur - Aanleren van gezond eetgedrag
15.50 uur - Pauze
15.55 uur - Ondersteuning en materialen vanuit het Voedingscentrum + opdracht
16.30 uur - Pitch & feedback n.a.v. opdracht
16.50 uur - Afronding en evaluatie
17.00 uur - Einde webinar

Aanmelden

Het webinar is vol. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 

Voor deze bijeenkomst is geen accreditatie beschikbaar.  

 

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl

Deel dit met je netwerk