Inspiratiebijeenkomst Integraal werken in de wijk

Meer informatie over het programma en aanmelden volgt in augustus. Reserveer de datum alvast in je agenda.
Datum
12 september 2017
Tijd
- uur
Locatie
Nederlands Jeugdinstituut, Catharijnesingel 47 te Utrecht, Communicatieplein

Er gebeuren wezenlijke dingen rond integraal werken in de 5 steden die samenwerken in de City Deal Inclusieve Stad!
Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten zijn vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad aan de slag gegaan met vernieuwende experimenten. Deze hebben als doel systeeminnovaties door te voeren.

Welke experimenten zijn het precies? Wat hebben zij het afgelopen jaar ontwikkeld en geleerd? We horen het van één van de trekkers.
Vervolgens gaan we in gesprek met elkaar over wat dit voor ons werken aan ‘integraal werken in de wijk’ kan betekenen.


Contactpersoon

Marga Beckers

Telefoon: 06 - 53 97 53 19

E-mail: mbeckers@ncj.nl

Deel dit met je netwerk