Thema's 2015 - 2018

De activiteiten van het NCJ zijn uitgewerkt binnen de strategische thema’s, zoals beschreven in het Meerjarenbeleidsplan: ‘Kinderen, jongeren, ouders aan zet’, ‘De kracht van preventie’ en ‘Samenwerken’. Binnen deze thema’s, die vier jaar lang aandacht krijgen, is voor 2015 een prioritering aangebracht. In komende jaren daarna zal worden voortgebouwd op de eerste resultaten.

In het thema ‘Kinderen, jongeren, ouders aan zet’ wordt gestart met de attitude en de competenties van de professional: wat heeft de professional nodig om kinderen, jongeren en ouders te kunnen helpen om de regie over hun eigen leven nemen? In ‘De kracht van preventie’ wordt ingezet op het beheer van instrumenten die bijdragen aan de kwaliteit van de preventieve activiteiten van de JGZ. Daarnaast wordt ingespeeld op mogelijkheden om te komen tot verbreding en verdieping van preventieve activiteiten.

Binnen het thema ‘Samenwerken’ worden JGZ-organisaties geprikkeld en gestimuleerd tot (vernieuwde en) effectieve samenwerking. Bovendien krijgt samenwerking met nieuwe partners een belangrijke impuls. Via het project ‘Ontmoeten, inspireren en informeren’ brengt het NCJ meer samenhang aan in de ontmoetingen met en tussen het JGZ-veld en stakeholders teneinde verbinding te versterken tussen JGZ-organisaties onderling, maar ook om de ondersteuningsproducten in co-creatie te kunnen ontwikkelen. Tevens gaat het hier om het informeren van relevante partijen binnen en buiten de JGZ in relatie tot de projecten en de daarin ontwikkelde producten voor het JGZ-veld en partners.

Deel dit met je netwerk